พลังงานน้ำ ที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิติต่างๆ

พลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิติต่างๆ บนโลกของเรานั้นมีมากมาย  พลังงานน้ำ แต่พลังงานนั้นเป็นมีที่มาที่แตกต่างและการนำพลังงานแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์นั้น  ก็แตกต่างกันด้วย พลังงานที่เราใช้เป็นหลักๆ ในปัจจุบันนั้น  ก็คือพลังงานที่ได้มาจากปิโตเลียมที่เกิดขึ้นจากการทับถมของซากพืช  ซากสัตว์มาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี

แต่แน่นอนว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานเอามากๆ แต่ในเมื่อมันเกิดช้าแต่ปัจจุบัน คนมีความต้องการที่จะใช้พลังงานมาก แต่มันกลับสวนทางกันพังงานที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ 

ในปัจจุบันนี้ความต้องการใช้พลังงาน  มีมากแต่พลังงานที่เป็นพลังงานหลักๆ กลับลดน้อยลงดังนั้น   จึงต้องมีการค้นหาพลังงานที่จะนำมาใช้ทดแทน  พลังงานที่เป็นพลังงานหลักๆ พลังงานทดแทนที่น่าสนใจนั้น  มีอยู่มากมายหลายชนิด และสำหรับพลังทดแทนที่เราได้ยินกันบ่อยๆ

เลยก็คือ พลังงานน้ำ แต่หลายๆ คนคงจะยังไม่รู้เกี่ยวกันเรื่องนี้มากเท่าว่า  เราเอาพลังงานน้ำที่ว่านี้ไปทำอะไร

สำหรับพลังงานน้ำนั้นเกิดจากการเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำ  ที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลผ่านกังหันน้ำ  กังหันน้ำนั้นจะทำหน้าที่หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทอดหนึ่ง ในยุกแรกของการน้ำพลังงานน้ำมาใช้นั้นเป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรง  ทำให้การใช้พลังงานน้ำในยุคแรกนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงาน เช่นน้ำตก

แต่ในปัจจุบันพลังงานน้ำ ได้ถูกใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ทำให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างจากแหล่งน้ำได้ ส่วนรูปแบบของการนำพลังงานน้ำไปใช้นั้น  ก็มีอยู่หลายรูปแบบเช่นเดียวกัน ทิพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่นที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

โดยติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เมื่อกังหันหมุนจะฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทำงาน และที่สำคัญคือจะต้องเลือกแม่น้ำหรืออ่าวที่มีพื้นที่กักเก็บน้ำได้มากพอ หรือเป็นท้องทะเลที่มีคลื่นสูงเฉลี่ยถึงแปดเมตร  จึงจะเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำได้

ทั้งนี้จากการสำรวจ  พบว่ามีการใช้พลังงานน้ำเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ทั้งหมดอีกด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพลังงานทุกชนิดล้วนสำคัญกันทั้งนั้น ต่อให้จะไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นแหล่งพลังงานที่มีน้อย แต่ถ้าเอาพลังงานที่มีน้อยเหล่านั้นมาใช้ควบคู่กับแหล่งพลังงานใหญ่แล้วละ ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและถูกต้องเป็นอย่างมากแน่นอน

 

สนับสนุนโดย.    agplus