เสพติดเกมร้ายแรงพอๆกับเสพติดยา

จะเห็นได้ว่าในเด็กที่มีอาการของการติดเกมนั้น จะแสดงอาการอย่างเดียวกับวัยรุ่นที่มีการติดยาอย่างชัดเจน ซึ่งในการแสดงออกเวลาเขาเล่นเกมนั้นมักจะมีอาการเพลิดเพลินไปกับเกมนั้นๆ มีความสุขอย่างมากเมื่อพวกเขาชนะเกม และนั่นจึงเป็นต้นกำเนิดให้พวกเขาต้องการที่จะเอาชนะเกมเหล่านั้นมากขึ้น

ถ้าหากว่าพวกเขาทำได้อย่างที่คาดหวังแล้วก็จะอยากเล่นในส่วนที่มันยากขึ้นกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านของอารมณ์ก็จะแสดงอาการหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมีความกระวนกระวายใจอีกด้วย และเมื่อพวกเขาถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมจะแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจ หรือก้าวร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และพวกเขาจะนึกถึงเกมตลอดเวลา มีความต้องการที่จะเล่นเกมมากขึ้นทุกที

ในขณะที่พวกเขาเคลียดนั้นเกมคือสิ่งแรกที่พวกเขาจะนึกถึงและอยากลงมือเล่นมัน เพื่อให้เขานั้นคลายเคลียดลง นั้นก็คือวิธีการหลบเลี่ยงเมื่อพวกเขานั้นเจอกับปัญหา จะหันมาหาแต่เกมอย่างเดียว และมีการวางแผนในเรื่องของเกมจนดูหมกมุ่นมากเกินไป การที่ต้องการเล่นเกมอยู่ตลอดเวลานั้นทำให้เกิดผลกระทบทางด้านของอื่นๆหลากหลายสิ่งด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็น การเรียน สมอง การทำงาน หรือการพักผ่อน เองก็ตาม นอกจากนั้นยังส่งผลถึงนิสัยที่ก้าวร้าว ทำให้มีผลต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเข้ากับสังคมในครอบครัวของตนเองหรือแม้แต่สังคมข้างนอก ที่สถานศึกษา เป็นต้น

พฤติกรรมการเล่นเกมเหล่านี้ไม่อาจที่จะควบคุมได้เลย  เนื่องจากว่าเด็กที่ติดเกมนั้นักจะมีการหมกมุ่นกับเกมจนเกินไป จนทำให้ส่งผลในการระเลยหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะเป้นการรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนก็ตาม หรือแม้แต่งานทั่วไป นอกจากนั้นส่วนใหญ่มักจะกินอาหารไม่ตรงเวลา และในบางคนก็สามารถยอมที่จะอดอาหารเพื่อที่จะเล่นเกมอีกด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงต่อเด็กเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วยังชอบที่จะอดหลับอดนอนเพื่อจะเล่นเกมกันอีกด้วย ซึ่งพฤติกรรมที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถที่จะหาวิธีมาแก้ไขได้เลย

ซึ่งจากการสำรวจพบว่าผู้ที่ติดเกมนั้นมีการนอนที่น้อยมาก และในบางรายที่ติดเกมมากๆถึงกับอดหลับอดนอนในเวลาหลายวันติดกันได้ นั่นยังไม่รวมการกินอาหารที่ไม่เคยจะตรงเวลาและกินอาหารค่อนข้างน้อย แถมการดื่มน้ำที่ร่างกายต้องการก็น้อยไปอีกด้วย หากมีอาการแบบนี้แบบนานจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อระบบต่างๆภายในร่างกายของเด็กเหล่านั้นได้ด้วยนะ