พลังงานน้ำ ที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิติต่างๆ

พลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิติต่างๆ บนโลกของเรานั้นมีมากมาย  พลังงานน้ำ แต่พลังงานนั้นเป็นมีที่มาที่แตกต่างและการนำพลังงานแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์นั้น  ก็แตกต่างกันด้วย พลังงานที่เราใช้เป็นหลักๆ ในปัจจุบันนั้น  ก็คือพลังงานที่ได้มาจากปิโตเลียมที่เกิดขึ้นจากการทับถมของซากพืช  ซากสัตว์มาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี

แต่แน่นอนว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานเอามากๆ แต่ในเมื่อมันเกิดช้าแต่ปัจจุบัน คนมีความต้องการที่จะใช้พลังงานมาก แต่มันกลับสวนทางกันพังงานที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ 

ในปัจจุบันนี้ความต้องการใช้พลังงาน  มีมากแต่พลังงานที่เป็นพลังงานหลักๆ กลับลดน้อยลงดังนั้น   จึงต้องมีการค้นหาพลังงานที่จะนำมาใช้ทดแทน  พลังงานที่เป็นพลังงานหลักๆ พลังงานทดแทนที่น่าสนใจนั้น  มีอยู่มากมายหลายชนิด และสำหรับพลังทดแทนที่เราได้ยินกันบ่อยๆ

เลยก็คือ พลังงานน้ำ แต่หลายๆ คนคงจะยังไม่รู้เกี่ยวกันเรื่องนี้มากเท่าว่า  เราเอาพลังงานน้ำที่ว่านี้ไปทำอะไร

สำหรับพลังงานน้ำนั้นเกิดจากการเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำ  ที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลผ่านกังหันน้ำ  กังหันน้ำนั้นจะทำหน้าที่หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทอดหนึ่ง ในยุกแรกของการน้ำพลังงานน้ำมาใช้นั้นเป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรง  ทำให้การใช้พลังงานน้ำในยุคแรกนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงาน เช่นน้ำตก

แต่ในปัจจุบันพลังงานน้ำ ได้ถูกใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ทำให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างจากแหล่งน้ำได้ ส่วนรูปแบบของการนำพลังงานน้ำไปใช้นั้น  ก็มีอยู่หลายรูปแบบเช่นเดียวกัน ทิพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่นที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

โดยติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เมื่อกังหันหมุนจะฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทำงาน และที่สำคัญคือจะต้องเลือกแม่น้ำหรืออ่าวที่มีพื้นที่กักเก็บน้ำได้มากพอ หรือเป็นท้องทะเลที่มีคลื่นสูงเฉลี่ยถึงแปดเมตร  จึงจะเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำได้

ทั้งนี้จากการสำรวจ  พบว่ามีการใช้พลังงานน้ำเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ทั้งหมดอีกด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพลังงานทุกชนิดล้วนสำคัญกันทั้งนั้น ต่อให้จะไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นแหล่งพลังงานที่มีน้อย แต่ถ้าเอาพลังงานที่มีน้อยเหล่านั้นมาใช้ควบคู่กับแหล่งพลังงานใหญ่แล้วละ ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและถูกต้องเป็นอย่างมากแน่นอน

 

สนับสนุนโดย.    agplus

เมืองลอยฟ้าที่ยอดเยี่ยม

อย่างที่เรานั้นก็รู้กันเป็นอย่างดีว่ามนุษย์เป็น  เมืองลอยฟ้าที่ยอดเยี่ยม สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลก แต่ก็ใช้ว่าบนโลกใบนี้จะมีสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวคือมนุษย์ ซึ่งบนโลกแห่งนี้ก็ใช้ว่าจะมีแค่มีเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่ามันไม่ใช้เพราะโลกที่แสนจะกว้างใหญ่แห่งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย และมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงที่ว่านี้ได้ด้วย

อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่อยู่บนโลกของเรา เมืองลอยฟ้าที่ยอดเยี่ยม แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงที่ว่ามนุษย์กำเนิดขึ้นมาบนโลก แต่แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในอนาคตมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างเดียว เพราะเรานั้นจะสามารถขึ้นไปตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้

แน่นอนว่าดาวเคราะห์ ที่ได้รับเลือกที่จะขึ้นไปตั้งอาณานิคมอันดับแรกๆ เลยก็คือดาวอังคาร แต่ทว่าในวันนี้เราได้จะจะพูดถึงดาวเคราะห์เพื่อนบ้านดวงนี้หรอกนะ เพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือดาวศุกร์นั้นเอง ประมาณ 50 กิโลกเมตร จากพื้นผิวของดาวศุกร์แรงโน้มถ่วงของที่นั้นจะอยู่ในระดับที่เหมาะ ซึ่งการป้องกันรังสีคอสมิก และแสงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายของที่นั้นมันจะมีความใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นบนโลก

ในคณะที่อุณหภูมินั้นจะคงที่ อย่างที่ 60 องศาเซลเซียส และถึงแม้ว่ามันจะมีมีอุณหภูมิที่สูงมากไปหน่อย แต่ทว่าเรานั้นก็มีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะจัดการกับอุณหภูมิเหล่านี้ได้  เราสามารถที่จะเติมอากาศในไปในบอลลูนและทำให้อากาศภายในนั้นเหมือน  กับบอลลูนบนโลกของเราได้ และเนื่องจากอากาศมีน้ำหนักที่เบาบางกว่างคาร์บอนไดออกไซด์

และบรรยากาศของดาวศุกร์ก็ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากถึง 97% สิ่งนี้จะทำให้บอลลูนที่เต็มไปด้วยอากาศลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบนแบบที่บอลลูนบนโลกที่ เมื่อเรานั้นเติมก๊าซฮีเลียมเข้าไปแล้วมันจะสามารถที่จะลอยได้นั้นเอง และถ้าหากว่ามีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพบอลลูนที่มีความยาว 1 กิโลเมตรบนดาวศุกร์นั้น

จะมีศักยภาพในการยกตึกขึ้นได้ถึงสองตึกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ แน่นอนว่าสำหรับ  การที่เราจะขึ้นไปตั้งอาณานิคมบนดาวศุกร์นั้นมันก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ดูแย่เท่าไหร่นัก แต่ก็ใช้ว่าเราจะสามารถขึ้นไปอยู่ได้เลย เพราะสิ่งที่เราทราบมานั้นยังเป็นเพียงข้องพื้นฐานไม่ได้มีการลงรายละเอียดอะไรมากมายเท่านัก ดังนั้นแล้ว  จึงต้องมีการศึกษาให้ดีกว่านี้เสียก่อน

 

สนับสนุนโดย.  หวยดี